Tủ Cabinet nan gỗ cánh mây 
Oak Cabinet with rattan doors
TU-06

Tủ Cabinet nan gỗ, cánh đan mây mắt cáo

Dimension: L: 80 cm; H: 110 cm; D: 45 cm 

Cabinet 2020.jpg

Tủ Cabinet nan gỗ cánh mây V02
Rattan sticks Cabinet V02
TU-07

Tủ Cabinet nan gỗ, cánh đan mây mắt cáo

Dimension: L: 90 cm; H: 135 cm; D: 38 cm 

Hideway Cabinet Desk

Tủ Hideway Cabinet Desk 
Wooden Hideway Cabinet Desk
TU-08

Sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian thành thị hiện đại

Dimension: L: 95 cm; H: 145 cm; D: 45 cm