Ghế đơn gỗ sồi đệm nỉ

Oak chair with cushion 

Ghế bàn ăn gỗ sồi kết hợp đệm nỉ

Dimension: W: 53cm / D: 53cm / H: 68cm

Ghế đơn gỗ sồi 

Oak chair standard

Ghế bàn ăn gỗ sồi 

Dimension: W: 45cm / D: 50cm / H: 85cm

Ghế đơn bọc da chân gỗ sồi

Leather chair oak legs

Ghế bàn ăn khung bọc đệm da công nghiệp  

Dimension: W: 55cm / D: 55cm / H: 93cm

Ghế Cafe U Indochina 

U Indochina Cafe chair

Ghế Cafe / Bàn ăn khung gỗ kết hợp Mây 

Dimension: W: 58m / D: 58cm / H: 90cm

Ghế Cane Chair

Cane Chair

Ghế bàn ăn khung bọc đệm da công nghiệp  

Dimension: W: 58cm / D: 58cm / H: 93cm

Đôn gỗ kèm đệm rời

Oak stool with cushion

DON-01

Đôn gỗ Sồi kèm đệm rời

Dimension: L: 49cm / W: 30cm / H: 45cm

Đôn đệm nỉ chân sắt uốn

Metal stool with cushion

DON-02

Đôn đệm nỉ chân sắt uốn

Dimension: L: 40cm / W: 40cm / H: 45cm