Tranh đôi "Lúa vàng"

Tableau of "Yellow rice"

PIC-01

More information

Tranh Acrylic

Dimension: L: 90 cm; / H: 100 cm

Tranh "Đồng hoa"

Tableau of "Flower forest"

PIC-02

More information

Tranh Acrylic khung gỗ Sồi

Dimension: L: 107cm / H: 127cm

Tranh "Xương rồng"

Tableau of "Dragon tree"

PIC-03

Tranh Acrylic khung gỗ Sồi

Dimension: L: 107cm / H: 127cm

More information

Tranh "Biển vàng"

Tableau of "Golden sea"

PIC-04

More information

Dimension: L: 107cm / H: 127cm