top of page

Đôn đêm nỉ chân sắt uốn
Metal stool with cushion 

 
Đôn đệm nỉ kết hợp chân sắt uốn sơn đen, mang phong cách insdustrial 

Kích thước:

W: 40cm / L: 40cm / H: 45cm

Vật liệu: Sắt uốn, đệm nỉ 

Giá bán: 1.400.000 VND

53720731_2002891583348652_15399148641834
53165081_2002891646681979_73847804696880
bottom of page