top of page

Bàn ăn gỗ sồi + Veneer 
Oak/Veneer Dining table
BA-02

Bàn ăn chữ nhật gỗ sồi veneer

Dimension: 180 x 90 x 75 cm

Bàn ăn gỗ sồi mặt kính
Oak/Glass Dining table
BA-03

Bàn ăn chữ nhật gỗ sồi mặt kính cường lực

Dimension: 140 x 80 x 75 cm

b2179844b571482f1160.jpg

Bàn ăn Oval
Oval Dining Table
BA-01

Bàn ăn chữ nhật gỗ Tần Bị mặt Oval

Dimension: 160 x 75 x 75 cm

Bàn ăn thân cây xà cừ kết hợp chân sắt

Dimension: order 

bottom of page