top of page

Đôn đá Terrazzo chân sắt

Terrazzo iron Side table

ST-01

Bàn, đôn mặt đá Terrazzo chân sắt uốn

Dimension:  Ф 50 cm; H: 45 cm

bottom of page