IMG_3662d.jpg
IMG_2722 dd.jpg
rattan sideboard.jpg
Decor Console Terrazzo.jpg
Cabinet 2020.jpg

Kệ TV Modern Rustic

Modern Rustic Cabinet

Kệ TV gỗ Tần Bì kế hợp kim loại mạ

Dimension: L: 170 cm; H: 70 cm; D: 45 cm 

Kệ TV Retro cánh mây v02
Rattan Retro sideboard V02
TU-07 bis

Tủ buffet nan gỗ cánh khảm trai trang trí

Dimension: L: 170 cm; H: 65 cm; D: 45 cm 

Kệ TV Retro cánh mây 
Rattan Retro sideboard 
TU-07

Tủ kệ TV Retro gỗ Tần Bì cánh mây

Dimension: L: 170 cm; H: 65 cm; D: 45 cm 

Kệ Decor Terrazzo

Decor Console Terrazzo

KD-01

Kệ trang trí gỗ Tần Bì mặt đá Terrazzo

Dimension: L: 1200 cm; H: 85 cm; D: 35 cm 

Tủ Cabinet nan gỗ cánh mây 

Oak Cabinet with rattan doors

TU-06

Tủ Cabinet nan gỗ, cánh đan mây mắt cáo

Dimension: L: 80 cm; H: 110 cm; D: 45 cm 

Tủ Cabinet nan gỗ cánh mây V02

Rattan sticks Cabinet V02

TU-07

Tủ Cabinet nan gỗ, cánh đan mây mắt cáo

Dimension: L: 90 cm; H: 135 cm; D: 38 cm