top of page
IMG_3662d.jpg
IMG_2722 dd.jpg

Kệ TV Modern Rustic
Modern Rustic Cabinet

Kệ TV gỗ Tần Bì kế hợp kim loại mạ

Dimension: L: 170 cm; H: 70 cm; D: 45 cm 

Kệ TV Retro cánh mây v02
Rattan Retro sideboard V02
TU-07 bis

Tủ buffet nan gỗ cánh khảm trai trang trí

Dimension: L: 170 cm; H: 65 cm; D: 45 cm 

rattan sideboard.jpg

Kệ TV Retro cánh mây 
Rattan Retro sideboard 
TU-07

Tủ kệ TV Retro gỗ Tần Bì cánh mây

Dimension: L: 170 cm; H: 65 cm; D: 45 cm 

Boho sideboard

Tủ Boho Buffet Sideboard
Boho Buffet Sideboard
TU-07

Tủ kệ TV gỗ Tần Bì cánh họa tiết khảm trai

Dimension: L: 160 cm; H: 75 cm; D: 45 cm 

bottom of page